Aby powstały części precyzyjne oraz części elektryczne przez lata pracujące w wymagających warunkach, już na etapie projektu kadra inżynierów prowadzi szczegółowe badania, korzystając z dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę. Kolejny etap to faza szczegółowych testów. Wykonujemy między innymi testy funkcjonalne poprawnego sprzęgania, sprawdzanie szczelności oraz kontrolujemy jakość. Weryfikujemy także badaniami nieniszczącymi zgodność wykonania spawów, które nie niosą śladów pęknięć.

Produkcja na zlecenie po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi za zgodą zleceniodawcy ewentualnych poprawek, przystępujemy do zaplanowani i produkcji danego elementu, podzespołu. Dzięki temu produkt finalny jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Stały nadzór nad technologią wytwarzania, jakością i pochodzeniem surowców oraz kontrolą dostaw gwarantuje, że części elektryczne oraz części mechaniczne będą przez lata funkcjonować niezależnie od warunków pracy. Zdobywane przez lata doświadczenie procentuje jakością wytwarzanych na zamówienie podzespołów. Jakością przekładającą się także na bezpieczeństwo.